DoelstellingDe doelstelling van de Vincentiusvereniging Conferentie H. Maria Brigida is het beoefenen van alle vormen van vrijwillige hulpverlening aan mensen die het nodig hebben in administratieve, materiële en financiële zin. U kunt denken aan: Helpen oplossen van schulden. Helpen met regelen betalingsafspraken. Helpen met administratie en budgettering. Helpen met aanschaffen noodzakelijke goederen enz. Dit bereiken wij door het ondersteunen en inzetten van vrijwilligers. Het vormen en in stand houden van groepen en personen, welke zich inzetten voor activiteiten ten behoeve van de doelstelling van de vereniging. Nauwe samenwerking met personen en verenigingen, overheids- en particuliere instellingen, zowel op het terrein van de beroepsmatige maatschappelijke dienstverlening als van de vrijwillige sociale hulpverlening met eenzelfde doelstelling. Het vaststellen van algemene beleidslijnen voor de leden van de vereniging betreffende de ontwikkeling van activiteiten. Het verlenen van diensten aan leden van de lokale vereniging, hetzij rechtstreeks, hetzij middels instellingen waarmee wordt samen gewerkt. De leden van de lokale vereniging kunnen het beleid van de landelijke vereniging ondersteunen. Het bestuur doet de werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen beloning.