Historie

Reeds in 1648 ontstond er een gecombineerd Armbestuur voor Geldrop en Zesgehuchten. In 1841 werd het Armbestuur opgesplitst in een Geldrops- en een Zesgehuchtens Armbestuur. Op 14 Oktober 1850 werd de Vincentiusvereniging Conferentie Geldrop gesticht. De eerste president was de fabrikant Adriaan van den Heuvel. Doel was het bevorderen van het schoolgaan door arme kinderen om hen later economisch zelfstandig te maken en tevens om materiele ondersteuning te bieden aan arme gezinnen. Door de echtgenotes van de fabrikanten werd de St. Elisabethvereniging opgericht, die tot doel had het ondersteunen van kraamvrouwen en de zorg voor de zieken. Samen met de Elisabeth Vereniging werd in 1899 het Vincentiusgebouw aan de Langstraat gesticht. Het Vincentiushuis diende als vergaderruimte voor de besturen, als “werkruimte” voor de leden en als opslag voor brandstoffen die werden uitgedeeld. Beide verenigingen bleven een tijdlang een zaak van de fabrikanten. In 1915 werd in de Geldropse Gemeenteraad een pleidooi gehouden om het verenigingsbestuur meer een afspiegeling van de bevolking te laten zijn, omdat de armen eerder bij hen zouden aankloppen dan bij een fabrikant. Het bestuur kwam vanaf dat moment in handen van burgers. In 1927 werd in Zesgehuchten een zelfstandige conferentie opgericht. In de jaren zeventig kwam, door opkomst van de sociale wetgeving, een teruggang in het Vincentiuswerk. In 1999 fuseerde de conferentie Zesgehuchten met die van Geldrop en telt dan 12 leden. Op dit moment is de Vincentiusvereniging nog steeds actief onder de naam Vincentius Vereniging Conferentie H. Maria Brigida. Het aantal hulpvragen dat de Vincentiusvereniging bereikt is de laatste jaren weer flink toegenomen. Als lokale Vincentiusvereniging zijn we verbonden aan de overkoepelende Vincentiusvereniging Nederland. Wij nemen deel aan verschillende landelijke projecten.

Vincentius huis uit vroegere dagen

Het Vincentiushuis staat nog steeds aan de langstraat in Geldrop

Vincentiusvereniging Conferentie H. Maria Brigida

Helze 7 - 5662 JE - Geldrop - tel: 06 41904481 - email: vincentiusgeldrop@gmail.com

Rsin : 8062.60.816 KvK : 40235204

© Copyright 2019 Vincentiusvereniging Conferentie H, Maria Brigida. Powered by Peter Klinkenberg.