Welkom

Welkom op de beginpagina van de Vincentiusvereniging Conferentie H. Maria Brigida te Geldrop-Mierlo. De Vincentius Vereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

Doelstelling

De doelstelling van de Vincentiusvereniging Conferentie H. Maria Brigida is het beoefenen van alle vormen van vrijwillige hulpverlening aan mensen die het nodig hebben in administratieve, materiële en financiële zin. U kunt denken aan: Helpen oplossen van schulden. Helpen met regelen betalingsafspraken. Helpen met administratie en budgettering. Helpen met aanschaffen noodzakelijke goederen enz. Dit bereiken wij door    lees meer ...

De activiteiten

Onderstaande kernactiviteiten voeren wij uit in samenwerking met alle partners op het gebied van armoedebestrijding in Geldrop-Mierlo, onder andere via het Armoedeplatform van de gemeente Geldrop-Mierlo.

  • Financiële hulp door het verstrekken van leningen    lees meer ...

ANBI

De ANBI-status voor de Vincentiusvereniging Conferentie H. Maria Brigida
Sinds 1 januari 2009 staat de Vincentiusvereniging Conferentie H. Maria Brigida op de lijst met Goede Doelen, welke door de Belastingdienst wordt opgesteld. Deze Goede Doelen worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat betekent dit voor de Vincentiusvereniging Conferentie H. Maria Brigida?
Het verkrijgen van de zogenaamde ANBI aanstelling betekent dat de Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida gezien mag worden als volwassen en eerlijke instelling, wat de transparantie van de organisatie ten goede doet komen. Met deze aanstelling wordt bekrachtigd dat Vincentius Vereniging Conferentie H Maria Brigida al het sponsor- en donatiegeld voor 100 procent besteedt aan de organisatiedoelstelling.


Historie

Reeds in 1648 ontstond er een gecombineerd Armbestuur voor Geldrop en Zesgehuchten. In 1841 werd het Armbestuur opgesplitst in Geldrops- en een Zesgehuchtens Armbestuur. Op 14 Oktober 1850 werd de Vincentius vereniging conferentie Geldrop gesticht. De eerste president was de fabrikant Adriaan van den    lees meer ...

Verslagen financiëel

Financiëeel verslag   lees meer...

Vincentiusvereniging

Conferentie H. Maria Brigida

 

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter : dhr. Jos Breuer
Vice-voorzitter : mevr. Ingrid Vos De Wael - Brinksma
Secretaris : dhr Georges Krekel
Penningmeester : dhr. Peter Klinkenberg
Het Algemeen bestuur bestaat uit het Dagelijks bestuur en de overige leden van de conferentie.

Rsin : 8062.60.816

KvK : 40235204

 

Contact

Vincentiusvereniging Conferentie H. Maria Brigida

Helze 7
5662 JE Geldrop

Wij kunnen niet zonder uw steun!

Donaties aan

IBAN NL15RABO0159720664 t.n.v. Conf. H. Maria Brigida onder vermelding van Gift